Specialistični pregledi

Naročanje na specialistične preglede je vedno bolj zahtevno, pogosto za mnoge paciente zapleteno. Odvisno je od več dejavnikov. Eden med njimi je tudi delo medicinske sestre. Ta lahko s svojo prijaznostjo in strokovnostjo pripomore k potrpežljivemu čakanju in vpisu na pregled. Taka medicinska sestra je gospa Maja Pirkovič iz očesnega centra Optomed v Škofji Loki, ki s svojo dobro voljo in prijaznostjo uredi vse potrebno za specialistični pregled in tako pacientu prikrajša skrbi in včasih tudi jezo.

Stanka Grubešič