Z novim letom so začele veljati nekatere spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, povišale so se tudi oskrbnine v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih (fotografija je simbolična). / Foto: Gorazd Kavčič

V novem letu več novosti

Prvi januar je prinesel tudi nekaj sprememb, med drugim dvig minimalne plače in boljše plače javnih uslužbencev ter višja nadomestila iz naslova družinskih prejemkov, novosti so tudi pri upokojevanju.

Kranj – Za slabih trideset evrov se je z novim letom zvišala minimalna plača, zaposleni v javnem sektorju pa so se razveselili povišanja za en plačni razred, kar pomeni približno štiriodstoten dvig plače. Porodniško nadomestilo bo znova stoodstotno, dodatek za veliko družino pa ni več odvisen od materialnega položaja družine. Cenzus za pridobitev državne štipendije se je zvišal na 659,30 evra. Turistom bodo zaračunavali tudi promocijsko takso, v trgovinah pa ni več mogoče dobiti brezplačnih plastičnih vrečk.

Minimalna plača se je s prejšnjih 638 evrov neto zvišala na 667 evrov, vsi zaposleni v javnem sektorju z izjemo zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev pa so se s prvim januarjem razveselili povišanja za en plačni razred. Povišanje bo prvič upoštevano februarja pri izplačilu januarskih plač. Novo leto je prineslo tudi nekaj sprememb na področju družinskih prejemkov in štipendij. Očetovsko in starševsko nadomestilo po novem znaša sto odstotkov osnove. Materinsko nadomestilo bo neomejeno, starševsko pa bo omejeno na 2,5-kratnik povprečne plače. Za dodatek za veliko družino ni več cenzusa in so torej do omenjenega dodatka upravičene vse velike družine, ne glede na njihov materialni položaj, do državne štipendije pa so upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evra neto povprečno na člana (prej 576,89 evra). Z novim letom so začele veljati tudi nekatere spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za starostno upokojitev morajo biti tako moški kot ženske stari šestdeset let in imeti štirideset let pokojninske dobe brez dokupa. Tako moški kot ženske se bodo lahko upokojili tudi s 65 leti starosti in z najmanj 15 leti zavarovalne dobe, ženske pa tudi s starostjo 64 let in šest mesecev ter z najmanj dvajsetimi leti pokojninske dobe. Pravico do upokojitve je v določenih primerih mogoče pridobiti tudi pri nižji starosti, in sicer če je zavarovanec skrbel za otroka, služil obvezni vojaški rok oziroma vstopil v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred 18. letom starosti.

Na podlagi zakona o spodbujanju razvoja turizma so ponudniki turističnih nočitev s prvim januarjem začeli gostom v znesku turistične takse zaračunavati še promocijsko takso. Ta znaša četrtino zneska obračunane turistične takse, skupni znesek pa ne sme presegati 3,125 evra. Turistična taksa je prihodek občin, promocijska taksa bo namenjena izključno Slovenski turistični organizaciji. Zaradi višjih stroškov dela se je s prvim januarjem povišala tudi oskrbnina skoraj v vseh domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih, in sicer za dva odstotka. Dražja je po novem še vožnja skozi predor Karavanke. Cestnina za vozila iz prvega cestninskega razreda se je povišala za dvajset centov in zdaj znaša 7,40 evra, tovornim vozilom pa na cestninskih odsekih med Koprom in Ljubljano ter med Ljubljano in Šentrupertom zaračunajo še pribitek k cestnini. Manjše spremembe so tudi pri davku na dodano vrednost (DDV), saj se je z novim letom začela uporabljati novela zakona o DDV. Ta v skladu z evropsko direktivo prinaša poenostavljena pravila pri plačevanju DDV za določene storitve v drugi državi članici in enotno obravnavo kuponov v vseh državah članicah.

V trgovinah in na drugih prodajnih mestih v Sloveniji pa so po novem vse plastične nosilne vrečke obvezno plačljive. Izjema so le zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so potrošnikom na voljo za nepredpakirana sveža živila, na primer sadje, zelenjavo in delikateso.