Rantu pozitivno mnenje za ravnatelja

Železniki – Železnikarski občinski svetniki so na zadnji seji na predlog mandatno-volilne komisije izdali pozitivno mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Železniki Francu Rantu, ker da je z dosedanjim delom na tem položaju dokazal, da zna voditi šolo na vzgojno-izobraževalnem, kadrovskem in gospodarskem področju ter zna dobro sodelovati z zaposlenimi, učenci in s starši. Za mnenje jih je zaprosil svet omenjene šole. Na razpis se je poleg dosedanjega ravnatelja prijavila še Vesna Rakef iz Radomelj.