Projekt za vključitev na trg dela

Projekt Aktivno v svet predstavlja celovit interdisciplinaren pristop socialne aktivacije. Njegov namen je podpreti udeležence pri njihovi reaktivaciji in jih ponovno vključiti na trg dela.

Tržič – Program je za udeležence brezplačen, saj ga sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. »V osnovi gre za pilotni projekt, v katerem smo izvajalci imeli precej avtonomije pri oblikovanju vsebine in izvedbe,« je povedal Mitja Slapar, v. d. direktorja Ljudske univerze Tržič, ki skupaj s projektnim partnerjem Alteršolo zagotavlja strokoven kader. »Povezujemo se z organizacijami v lokalnem okolju, udeleženci imajo možnost spoznavati različne delovne procese, se izkazati pri delodajalcih, pridobiti delovne izkušnje in reference. Pomemben del programa so tudi individualna svetovanja in izobraževanja za osebnostno rast z jezikovnimi in računalniškimi tečaji, treningi komunikacijskih in socialnih veščin, podjetniškimi znanji ...,« je pojasnil Slapar. V skupino je naenkrat vključenih dvajset oseb iz tržiške in radovljiške občine, sedaj poteka že druga skupina. »Socialna aktivacija mi je spremenila življenje. Prek delovnega modula sem dobila službo. Predvsem bi poudarila, da sem dobila priložnost, da sem se lahko izkazala,« je povedala udeleženka Borinka. »Program je super, ker se pridobi neka dnevna rutina, širijo se znanja in poznanstva, konec tedna je še denarna nagrada,« je dejala Anka. Udeleženki Adelini pa je program pomagal pri učenju slovenščine in tudi osebni motivaciji.