Obnova črpališča v Loki pri Mengšu

Loka pri Mengšu – Novembra so v občini Mengeš začeli vzdrževalna dela na kanalizacijskem črpališču pri spomeniku v Loki pri Mengšu, ki je bilo potrebno zaradi vse večjega pretoka odpadnih vod, ki jih staro črpališče ni uspelo optimalno prečprati. Kot pojasnjujejo na občinski upravi, bodo v okviru del staro črpališče iz neposredne bližine spomenika zaradi praktičnosti prestavili na bližjo lokacijo. Sanacijska dela v vrednosti 110 tisoč evrov izvaja Prenova - Gradbenik, d. o. o.