Po tem, ko bodo letos začeli pri cekrvi v Dvorjah, bodo prihodnje leto z izgradnjo komunalne infrastrukture nadaljevali skozi osrednji del Cerkelj.

Večmilijonski projekt v Cerkljah

Občina Cerklje je na javnih razpisih uspela pridobiti izvajalce za izgradnjo komunalne infrastrukture. V Cerkljah, Dvorjah in Zalogu se tako v naslednjih mesecih obeta gradnja kanalizacije in druge spremljajoče infrastrukture v skupni vrednosti 4,6 milijona evrov.

Cerklje – V Cerkljah so v zad­njem času z javnimi razpisi uspeli pridobiti izvajalce za izgradnjo kanalizacije ter ostale komunalne infrastrukture v nižinskem delu občine.

Kot pojasnjuje cerkljanski župan Franc Čebulj, bodo stroji za projekt izgradnje kanalizacije v Cerkljah najprej zabrneli v vasi Dvorje pri cerkvi, kjer bodo sočasno z gradnjo kanalizacije zgradili tudi krvavški vodovod. Obnovo komunalne infrastrukture bodo nato nadaljevali po Krvavški cesti do križišča z Barletovo ulico. Na Krvavški cesti bodo zgradili tudi pločnik ter drugo komunalno infrastrukturo. »Ta odsek bi radi dokončali še pred začetkom smučarske sezone, medtem ko bomo z deli v Cerkljah prav zaradi smučarjev na Krvavcu počakali do prihodnjega leta,« o načrtih za prihodnje mesece pravi Čebulj.

Gradnja tega projekta se bo tako v prihodnjem letu nadaljevala po Krvavški cesti, preko Trga Davorina Jenka in Slovenske ceste do križišča s cesto Vašca–Pšenična Polica. Hkrati z gradnjo fekalne kanalizacije bodo obnovili meteorno kanalizacijo ter vodovodno omrežje, saj so obstoječe vodovodne cevi že dotrajane in potrebne zamenjave, hkrati z ostalimi deli pa bodo na trasi zgradili tudi javno razsvetljavo.

V dolžini 1,2 kilometra dolge trase gradnje oz. obnove komunalne infrastrukture bo občina omogočila priklop na kanalizacijsko omrežje nekaj več kot osemdesetim stanovanjskim objektom ter nekaj več kot dvajsetim poslovnim objektom.

Vrednost celotnega projekta v Cerkljah znaša 2,06 milijona evrov neto, dela je na javnem razpisu dobila Gorenjska gradbena družba skupaj s partnerjem Gratelom. Za projekt izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda v Dvorjah, kjer so dela v zaključni gradbeni fazi, pa je bil kot najnižji ponudnik izbrano podjetje Prenova-Gradbenik. Investicija bo znašala dobrih 241 tisoč evrov.

Obsežna dela bodo novembra začeli tudi v Zalogu, kjer bodo zgradili sekundarno kanalizacijsko omrežje in ga priključili v že zgrajeno primarno kanalizacijo, hkrati pa bodo zgradili tudi črpališče ter primarno in sekundarno vodovodno omrežje. Kanalizacijsko omrežje v vasi bo omogočalo priklop 105 obstoječih hiš in desetih predvidenih hiš, zgradili pa bodo tudi pločnike, javno razsvetljavo ter drugo pripadajočo komunalno infrastrukturo. Tudi na tem območju bo 2,3 milijona evrov vredno investicijo zgradila Gorenjska gradbena družba s partnerjem Gratelom.

Celotna investicija v komunalno infrastrukturo v vseh treh vaseh bo občino stala 4,6 milijona evrov, ki so jih v Cerkljah v celoti zagotovili iz lastnih sredstev. Dodatnih osemsto tisoč evrov pa je občino stala še izgradnja vodovoda na Štefanji Gori, ki jo dokončujejo v teh dneh.

Nedavno pa so v Cerkljah objavili tudi javni razpis za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v vaseh Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturška Gora. Kot pravi Čebulj, se gradbenega dovoljenja nadejajo že prihodnje leto, leta 2020 pa bi se gradnja že lahko začela. »Narejene imamo vse ekspertize, pridobiti je treba še nekaj zemljišč, ki so v zasebni lasti, sicer pa si prizadevamo, da bi čim več tamkajšnjih lastnikov počitniških objektov prepričali, da postanejo naši občani, saj bi na ta način zagotovili potrebno število prebivalcev, da bi bilo območje umeščeno v aglomeracijo, kar pa je pogoj, da bi lahko kandidirali za državna ali evropska sredstva,« je še pojasnil cerkljanski župan.