Svetniki zapustili sejo

Cerkljanski svetniki tudi na zadnji redni seji v tem mandatu niso našli skupnega jezika. Opozicija je sejo obstruirala še pred sprejemom dnevnega reda.

Cerklje – V sredo so se cerkljanski občinski svetniki zbrali na zadnji redni seji v tem mandatu. Potem ko so opozicijski svetniki med poletjem večkrat sklicali izredno sejo, ki pa zaradi neudeležbe koalicijskih svetnikov ni bila sklepčna, je župan Franc Čebulj točke, katerih obravnavo je želela opozicija, uvrstil na redno sejo.

A do obravnave ni prišlo, saj se je zataknilo že pred sprejemom dnevnega reda. Kot že celo poletje so se tudi na tokratni seji kopja lomila okoli tega, kaj naj bi pomenil termin izredna seja. Medtem ko so županu bližji svetniki zagovarjali tezo, da je izredna seja upravičena v primeru izrednega stanja, se je opozicija sklicevala zakonsko pravico, da je župan dolžan sejo sklicati na zahtevo najmanj četrtine svetnikov.

Po dobri uri razprave z dvema prekinitvama so opozicijski svetniki predlagali, da poleg točk z dnevnega reda izredne seje dnevni red razširijo še z obravnavo točke o okoliščinah, v katerih je občina pred časom Janji Kos, koncesionarki za pomoč družini na domu, odvzela koncesijo, pri čemer naj bi nekdanji koncesionarki dali možnost, da seji prisostvuje, točko pa bi za javnost zaprli.

Župan Franc Čebulj se je s predlaganim strinjal, z izjemo tega, da je na seji prisotna tudi nekdanja koncesionarka. Kot je stališče Čebulja podkrepila direktorica občinske uprave Marta Jarc, primer nekdanje koncesionarke obravnava sodišče, zato občinski svet kot zakonodajno telo ne more odločati o zadevi in s tem morda vplivati na odločitev sodišča kot neodvisnega sodnega organa. Kot je povedal Čebulj, je koncesionarka pred časom občinski upravi tudi že grozila, zaradi česar so imeli v občinski stavbi nekaj časa tudi varovanje. »Danes ga nimamo, zato vašega predloga ne morem sprejeti,« je dodal cerkljanski župan in svetnikom ponovno predlagal, da na dnevni red uvrstijo vse druge vsebine, medtem ko pri točki o koncesionarki razpravljajo brez njene prisotnosti.

Opozicija se s predlaganim ni strinjala, zato je še pred glasovanjem o predlaganem dnevnem redu sejo zapustila, župan pa je bil zaradi nesklepčnosti primoran končati zadnjo redno sejo občinskega sveta v tej sestavi.