Doplačilna znamka

Kranj – V tednu požarne varnosti (od 1. do 6. oktobra) bo za poštne pošiljke treba poravnati prispevek 15 centrov v obliki e-doplačilne znamke. Izkupiček bo šel za opremo gasilcev in gasilsko mladino.