Poslanka koroškega deželnega zbora Ana Blatnik (levo) in avstrijska veleposlanica v Ljubljani mag. Sigrid Berka

Kultura je povezala sosede

Podklošter / Arnoldstein na Koroškem, nad katerim se stikajo meje treh držav, je bil v nedeljo kraj prvega velikega srečanja kultur sosedov iz Avstrije, Slovenije in Italije, ki je bilo organizirano tudi v spomin na konec prve svetovne vojne. Organizator srečanja je bila Koroška konsenzna skupina, v kateri so se združili nekdanji nasprotniki, tudi zloglasni koroški Heimatdienst, in začeli delovati za mir in sožitje na Koroškem in v celotni regiji Alpe–Jadran. Tako se je v nedeljo na ruševinah nekdanjega samostana nad Podkloštrom, ki so vzorno ohranjene in urejene za kulturne prireditve, zbralo več kot dvajset kulturnih skupin iz Koroške, Italije in Slovenije, pridružili pa so jim tudi politiki, med drugim koroški deželni glavar dr. Peter Kaiser in veleposlanica Republike Avstrije v Ljubljani mag. Sigrid Berka, rojena v okrožju Pinzgau na Salzburškem, najvišji predstavnik Republike Slovenije pa je bil generalni konzul v Celovcu Milan Predan s soprogo Darko. V duhu sporočila srečanja v Podkloštru »Mir, sprava in sporazumevanje«, ki je potekalo trojezično v nemščini, slovenščini in italijanščini, so člani Koroške konsenzne skupine, predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem dr. Marjan Šturm, predstavnik Koroškega Heimatdiensta Josef Feldner in predsednik nemškega kulturnega društva v Kanalski dolini Alfredo Sandrini podpisali skupno izjavo za mir, sožitje in sodelovanje v prostoru Alpe Jadran, ki je po svojih značilnostih Evropa v malem. Izjava je tudi sporočilo politikom v sosednjih državah in tudi širše v Evropi, naj ohranijo ta del Evrope kot regijo miru. V več ur trajajočem kulturnem programu sta sodelovala tudi mešana pevska zbora Odmev iz Kranjske Gore in Triglavski zvonovi iz Mojstrane, obiskovalci, bilo jih je okrog petsto, pa so se sladkali z blejsko kremno rezino iz podjetja Conditus.

Soorganizator srečanja, član konsenzne skupine in predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem dr. Marjan Šturm je poudaril, da njegova skupina gradi nujno zaupanje, sodelovanje in sobivanje med nekdanjimi nasprotniki. »Slovenci nimamo drugih sosedov, zato moramo z njimi živeti in sodelovati,« je povedal. Poslanka koroškega deželnega zbora, koroška Slovenka Ana Blatnik, pa je ocenila, da so taka srečanja »vitamin za Evropo«, ki se nevarno nagiba desno in v kateri skušajo nekatere stranke zrušiti sožitje, značilno za Evropo. »Pred tem svarim,« je dejala. »Zato se mora vsak v svojem okolju prizadevati, da se to ne bo zgodilo,« je povedala.