Poleti dobili letni dodatek

Drugo leto zapored so letni dodatek, tako imenovani regres, znova prejeli vsi upokojenci. Prej je bil zaradi varčevalnega zakona izplačan le tistim z najnižjimi pokojninami. Znesek je bil dodan pokojninam ob koncu julija, zato ne dvomimo, da so ga tudi že porabili. Prejelo ga je 604.975 uživalcev, od tega 589.292 uživalcev pokojnin in 15.683 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Letni dodatek v skupnem znesku skoraj 120 milijonov evrov so izplačali v petih različnih zneskih, od 410 evrov tistim, ki dobivajo najnižje pokojnine (teh upokojencev je 121.747), do 100 evrov tistim, katerih pokojnina znaša nad 780 evrov (teh je 164.443). Za upokojence, ki dobivajo od 450 do 550 evrov, je letni dodatek znašal 270 evrov, tisti s pokojnino med 550 in 650 evri so prejeli 210 evrov, prejemniki od 650 do 780 evrov pa 160 evrov.

Letni dodatek je bil lani izplačan 643.129 upokojencem. Upravičencem do letnega dodatka, ki so pravice iz pokojninskega zavarovanja dobili po juliju letos, so (bodo) letni dodatek izplačali skupaj z izplačilom prve pokojnine ali nadomestila.