Skupina Triglav: premijska rast, a nižji dobiček

Kranj – Skupina Triglav je v prvem letošnjem polletju obračunala 575 milijonov evrov kosmate premije ali pet odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Premijsko rast je dosegla na vseh trgih (v Sloveniji v povprečju štiri odstotke) in tudi pri vseh vrstah zavarovanja, najvišjo, osemodstotno, pri zdravstvenih zavarovanjih. Ustvarila je 35,6 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je bilo 16 odstotkov manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Dobiček je bil nižji zaradi množičnih škodnih dogodkov in nižjega donosa od finančnih naložb.