Pridelovalci žit pričakujejo pomoč države

Kranj – Pri žitih je letošnji pridelek slabše kakovosti in veliko manjši kot v prejšnjih letih, ugotavljajo v kmetijsko-gozdarski zbornici, zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, sindikatu kmetov in zadružni zvezi, kjer pričakujejo od države pomoč pridelovalcem, ki so se znašli v težavah zaradi višjih stroškov pridelave in izpada prihodka. Po oceni kmetijske svetovalne službe je pridelek pšenice manjši za več kot 30 odstotkov.