Javna obravnava osnutka odloka o športu

Tržič – Na podlagi novega Zakona o športu je Občina Tržič pripravila osnutek Odloka o športu in merila za sofinanciranje letnega programa športa. Do 28. avgusta letos poteka javna razprava osnutka odloka, javna obravnava odloka pa bo danes, 21. avgusta, ob 18. uri v veliki sejni sobi Občine Tržič. Na javni obravnavi se bodo imeli predstavniki športnih društev in druga zainteresirana javnost možnost pogovoriti s predlagatelji odloka in podati svoje predloge, priporočila in pripombe.