Tudi Mestna knjižnica Kranj, ki že nekaj let izvaja programe na področju spodbujanja branja, sodeluje v projektu Nacionalni mesec skupnega branja. / Foto: Gorazd Kavčič

Spodbujajo bralno kulturo

Mestna knjižnica Kranj je med pobudnicami novega projekta Nacionalni mesec skupnega branja, pokroviteljstvo nad njim pa je prevezel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Kranj – V Sloveniji številne ustanove, ki skrbijo za bralno kulturo in razvoj bralne pismenosti, že desetletja pripravljajo različne dejavnosti. Letos so se prvikrat povezale v tako imenovani Nacionalni mesec skupnega branja 2018. Častno pokroviteljstvo nad pobudo, katere dolgoročni cilj je rast bralne kulture in bralne pismenosti Slovenk in Slovencev doma in v zamejstvu, je prevezel predsednik republike Borut Pahor.

»Z Nacionalnim mesecem skupnega branja 2018 mlade spodbujamo, da berejo in se o branju pogovarjajo,« je dejal predsednik Pahor, ki je listino o častnem pokroviteljstvu podelil ustanovam pobudnicam. To so Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

»Mestna knjižnica Kranj je ena od organizacij, ki so osnovale akcijo in jo tudi vodijo. Razlog za to je, da knjižnica že nekaj let izvaja odmevne programe na področju spodbujanja branja: v njenem okviru deluje 21 bralnih skupin za odrasle s skupnim imenom Modro brati in kramljati, za otroke pa pripravljamo dva odmevna programa: Kviz Modrega psa in Družinsko branje,« pravi direktorica Mestne knjižnice Kranj Breda Karun in dodaja, da jim listina o častnem pokroviteljstvu predsednika Boruta Pahorja, ki so jo prejeli prejšnji ponedeljek, pomeni spodbudo, da vse organizacije, ki se ukvarjajo s spodbujanjem branja, pri tem pomembnem delu še tesneje sodelujejo.

Nacionalni mesec skupnega branja 2018 bo potekal od 8. septembra, mednarodnega dneva pismenosti, do 8. oktobra, ko se zaključi Teden otroka. Vse sodelujoče ustanove bodo v tem času izvajale različne bralne dejavnosti, ki spodbujajo bralno kulturo. Tako naj bi se branja udeležile različne znane osebnosti in prostovoljci, potekale bodo okrogle mize in razprave o prebranih knjigah, igralne urice s knjigami in podobno. Vse to se bo dogajalo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, knjižnicah, knjigarnah in drugih kulturnih ustanovah, od gledališč do muzejev.

V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo 10. septembra pripravili nacionalni strokovni posvet Beremo skupaj, 17. septembra, na dan zlatih knjig, se bo bralna sezona začela z bralnim maratonom, ob srečanju slovenskih mladinskih pisateljev pa bo 27. septembra v Murski Soboti seminar za vzgojitelje in učitelje, na katerem bodo predstavili tudi razvoj pisav, književnih motivov in avtorjev, ki so pomembno zaznamovali slovensko kulturo.

Slovenska sekcija IBBY bo septembra pripravila bralno spodbujevalno akcijo, Mestna knjižnica Kranj pa bo septembra organizirala skupno srečanje vseh članov 21. bralnih skupin, kjer bodo brali in se pogovarjali o prebranem.

Potekale bodo tudi druge aktivnosti, od literarne matineje v lahkem branju, ko bodo dogodki organizirani skupaj z Društvom za prilagojeno obliko komuniciranja Labra, do strokovnega posveta z naslovom Standardi in knjižnice, 5. oktobra pa bo v Mariboru predavanje z naslovom Branje za življenje.