V sklopu zadnje prenove so obnovili tudi tlake na vseh treh grajskih terasah. / Foto: Tina Dokl

Začetek novih vlaganj na gradu

Na Blejskem gradu v teh dneh končujejo obsežen sklop desetletnih investicij, ki so bile skupaj vredne okrog deset milijonov evrov. Pripravljajo pa se že na nove naložbe, v okviru katerih do leta 2020 načrtujejo tudi gradnjo dvigala na grad in obnovo Mrakove domačije.

Bled – Preteklo leto je bilo za Blejski grad zaradi velikega števila obiskovalcev prelomno. Našteli so namreč skoraj 560 tisoč obiskovalcev, zato so se morali temu prilagoditi tudi z ustreznim si­stemom usmerjanja prometa in režimom parkiranja. »Morda kdo z nejevoljo gleda na tako veliko število obiskovalcev, a za nas je bilo dobrodošlo, saj je to obenem pomenilo tudi vire za izvedbo načrtovanih naložb,« je pojasnil direktor Zavoda za kulturo Matjaž Završnik. Ta čas se končuje zadnji sklop investicij, s katerimi so začeli lani jeseni. Vrednost vseh del znaša 950 tisoč evrov. S tem pa simbolično končujejo tudi celovito prenovo grajske zgradbe, kot so jo v skladu z upravljavsko pogodbo opredelili v desetletnem strateškem upravljavskem načrtu, v kar so po Završnikovih besedah vložili več kot deset milijonov evrov.

V sklopu zadnje prenove so na novo napeljali vse strojne inštalacije za potrebe ogrevanja in prezračevanja grajske restavracije in kuhinje ter prenovili velik del elek­tričnih in drugih napeljav, saj so bile nekatere še iz časa prve prenove gradu v letih od 1951 do 1961. Zamenjali so kritino na večjem delu gradu in obnovili tlake na vseh treh grajskih terasah. Zaradi velike izpostav­ljenosti gradu so postavili nov sistem obrambe pred udarom strele. »Dva udara strele sta nam v preteklosti povzročila za 15 tisoč evrov škode,« je pojasnil Završnik.

V celoti so prenovili kanalizacijske vode od zgornjih sanitarij mimo blagajne do parkirišča in ločili meteorni vod od fekalnega, nad vodi pa v celoti prenovili še pot na grad iz granitnih kock in jo razširili, kar po novem omogoča lažje srečevanje obiskovalcev. Na podlagi novega zasaditvenega načrta bodo izvedli tudi novo zasaditev zelenih površin. »Prisotnost žerjava smo izkoristili še za transport stroja, s katerim smo v februarju izvedli testno vrtino v globino tridesetih metrov. Analize skale bodo v pomoč pri načrtovanju jaška dvigala. Ugotovili smo namreč, da je kamnina čvrsta in zato vrtanje vanjo ne bo problematično,« je razložil Završnik.

Dopolnitve občinskega prostorskega načrta, ki jih je občinski svet sprejel v začetku junija, so jim namreč omogočile načrtovanje novih naložb, med katere poleg že omenjenega dvigala na grad sodita še ureditev parkirišča ob vznožju gradu in prenova Mrakove domačije. Nadaljuje se tudi načrtovanje projekta Muzeja sodobne umetnosti na Pristavi, ki ga bo gradil zasebni investitor. Razvoj Blejskega gradu se tako seli tudi v njegovo bližnjo okolico in nastaja »grajski kulturno-zgodovinski kompleks«, za katerega Završnik verjame, da bo s svojimi vsebinami k povprečni dobi bivanja turistov na Bledu, ki ta čas znaša dobra dva dneva, pridal vsaj še en dodaten dan bivanja. Nov sklop naložb bo po grobi oceni vreden od šest do sedem milijonov evrov, skupaj z muzejem sodobne umetnosti pa od 12 do 15 milijonov evrov.

Vse novosti in nove pridobitve na gradu si bo mogoče v okviru muzejske poletne noči brezplačno ogledati na jutrišnjem dnevu odprtih vrat Blejskega gradu od 18. ure dalje.