Jaka Urbanec (na sliki desno) in Janez Čadež pravita, da najpogosteje smrdi zjutraj tja do desete ure dopoldne.

Predvsem zjutraj zelo smrdi

Krajana Podbrezij Jaka Urbanca skrbi, kako izpusti iz asfaltne baze v Gači, ki je še v fazi poskusnega obratovanja, vplivajo na zdravje okoličanov in na okolje nasploh. Največji problem sta smrad in dejstvo, da v Sloveniji nimamo predpisa, ki bi opredeljeval vonjave oziroma način ugotavljanja smradu.

Podbrezje – Kot je povedal Jaka Urbanec, smrdi od asfaltne baze v smeri proti taborski cerkvi, do prvih hiš je po njegovi oceni približno tristo metrov zračne linije. Najpogosteje smrdi zjutraj tja do desete ure dopoldne in tako Urbanec, ki je pljučni bolnik, kot sokrajan Janez Čadež sta potrdila, da v tem času okna ne morejo biti odprta, kaj šele da bi bili zunaj na terasi. Bojita se, da bo investitor Gorenjska gradbena družba (GGD) problem s Podrebra samo prenesla v Gačo. »Moral bi biti v Sloveniji sprejet zakon, ki bi meril smrad, kar bi bilo treba rešiti še v času poskusnega obratovanja asfaltne baze,« je opozoril Čadež. Oba se sprašujeta, zakaj na dimniku v asfaltni bazi še ni nameščenih ustreznih filtrov in kdo bo saniral vse poškodbe na cesti, ki je luknjasta in poškodovana od teže številnih tovornjakov. Urbanec razmišlja tudi o preselitvi, če se razmere ne bodo izboljšale.

Direktor GGD Stanislav Remic je odgovoril: »Podlaga za selitev asfaltne baze v Gačo je Občinski prostorski plan, ki je bil sprejet že leta 2010. S selitvijo asfaltne baze iz Naklega v Gačo se proizvodnja ne povečuje, le prenaša se na novo lokacijo – in bo tako kot do sedaj v Naklem sledila povpraševanju na trgu. Naša asfaltna baza je namenjena predvsem za Gorenjsko območje, saj zaradi tehnično-tehnoloških pogojev ni možno, da bi asfalt vozili na daljše razdalje. Tako da dodatnih obremenitev s tega stališča ne bo. Če bi bile lokacije teh objektov razdrobljene ali pa izven Gorenjske, bi bila obremenitev cest še mnogo večja. Energent in surovine za proizvodnjo asfalta so v Gači enaki kot v Naklem, zato so tudi izpusti primerljivi. Ustreznost izvedbe dimnika je bila v času poskusnega obratovanja potrjena z modelsko oceno dodatne obremenitve zunanjega zraka. Kar se tiče izvedbe filtrov na dimniku, nimamo še dokončne odločitve in se še ukvarjamo z najbolj primerno varianto. Prevoz do asfaltne baze Gača poteka po občinski cesti, ki smo jo sami razširili in jo tudi sami vzdržujemo, in državni cesti, za kar pa plačujemo vse potrebne dajatve. Asfaltna baza Gača deluje v poskusnem obratovanju, za kar imamo pridobljena vsa potrebna dovoljenja.«

V preteklosti so se odzvali tudi nekateri drugi krajani in dopise z več vprašanji poslali tudi na Agencijo RS za okolje (ARSO). Kot so zapisali v dopisu s konca lanskega leta, niso proti delovanju baze, ki nudi delovna mesta, želijo pa, da »zadnji prišlek v vasi« ohrani čisto okolje, torej čist in kakovosten zrak. Asfaltna baza je postavljena v luknji, le nekaj metrov više – na nivoju naselja – je tudi vrh dimnika, ki mu krajani pripisujejo slab zrak. Republiški inšpektorat za okolje in prostor jim je v dopisu z začetka letošnjega leta zagotovil, da bodo pri končni izdaji okoljevarstvenega dovoljenja upoštevali določitev ustrezne višine odvodnikov, delovanja naprav za čiščenje odpadnih plinov in ustrezne ukrepe za preprečevanje emisije snovi v zrak. Kot pa so krajani že sami ugotovili, v Sloveniji še ni sprejet predpis, ki bi opredeljeval vonjave oziroma način ugotavljanja smradu, zato inšpektor nima zakonske podlage za tovrstni nadzor oziroma ukrepanje. Torej je tudi država tista, ki bo morala kaj ukreniti na tem področju.

O statusu asfaltne baze v Podrebru in dokončni preselitvi v Gačo so v sredo razpravljali tudi nakljanski občinski svetniki, medse so povabili predstavnike GGD za pojasnila. Predstavnik GGD Aleš Hostar je povedal, da v Gači poteka poskusno obratovanje, dovoljenje za to imajo še do konca letošnjega leta, do pridobitve pravnomočnega dovoljenja pa baze iz Podrebra ne morejo v celoti preseliti. Tehnični pregled v Gači je bil izveden avgusta 2016, septembra 2016 je Upravna enota (UE) Kranj z odločbo odredila poskusno obratovanje, prav tako jim je morala GGD predložiti meritve; izvedli so eno meritev izpustov v Gači julija 2017. ARSO je dodatno zahteval še pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, zadnjo dopolnitev je GGD oddala aprila 2018. Podžupan Jure Renko je poudaril, da morajo biti pred pridobitvijo vseh dovoljenj odpravljeni vsi moteči dejavniki tudi v Gači. Ker svetniki niso dobili natančnejših zagotovil in terminskih planov tako za Podreber kot za Gačo in ker to pričakujejo, bodo na naslednjo sejo še enkrat povabili predstavnike GGD.