Mednarodna znanstvena konferenca na Bledu

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je včeraj na Bledu organizirala 11. mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi. Prispevke, teh je bilo 46, so predstavili domači in tuji strokovnjaki s področij zdravstva, zdravstvene nege, promocije zdravja in fizioterapije. V plenarnem delu so govorili tudi o dejavnikih, zaradi katerih prihaja do pomanjkanja zdravstvenega osebja, in pobudah za reševanje.