Sprejet zaključni račun

Mengeš – Mengeški občinski svetniki so na majski seji sprejeli zaključni račun lanskoletnega proračuna. V Mengšu so lani realizirali dobrih 6,8 milijona evrov ali 94,8 odstotka načrtovanih prihodkov. Odhodki so znašali približno 6,2 milijona evrov, kar predstavlja 88,4-odstotno realizacijo. Občina je izkazala slabih 658 tisoč evrov presežka, od katerega pa se odštejejo vse neplačane obveznosti, tako da po zakonu o fiskalnem pravilu presežka ni imela, prav tako se lani ni zadolževala.