»Cel grič leze dol. Občutki niso prijetni,« pravi Stane Jelenc ob dodobra razpokani škarpi. / Foto: Primož Pičulin

Plaz v Dražgošah ogroža šest hiš

V Dražgošah se je ob lanskem spomladanskem deževju sprožil obsežen plaz površine 4,5 hektara, ki ogroža šest hiš. Sanacija bo stala več kot milijon evrov, pretežen del denarja bo prispevala država, preostalo pa Občina Železniki.

Dražgoše – Potem ko so pred dvema letoma v Dražgošah že sanirali zemeljski plaz, ki je grozil dvema hišama, se je le streljaj stran sprožil nov, še obširnejši plaz, ki ogroža šest hiš v zahodnem delu vasi. Kot so pokazale raziskave, so premiki tal vidni na dolžini 300 metrov in širini 150 metrov, torej na površini 4,5 hektara. A kot kaže, bodo domačini v ogroženih šestih hišah, na katerih zaradi premikanja pobočja nastaja vse več razpok, vendarle kmalu lahko bolj mirni.

Občina Železniki je namreč plaz v Dražgošah uvrstila na vrh prioritetne liste plazov, ki jo je predložila sektorju za zmanjšanje posledic naravnih nesreč na okoljskem ministrstvu. »Glede na razpoložljiva sredstva in nujnost sanacije se nato odločijo, katere plazove bodo sanirali, in v letošnji program so uvrstili tudi plaz v Dražgošah,« je povedal župan Železnikov Anton Luznar. Stroške sanacije, ki bo stala več kot milijon evrov, bo tako pokrila država, v Železnikih pa so z rebalansom občinskega proračuna že zagotovili 250 tisoč evrov za projektno dokumentacijo, nadzor in DDV. Stroški bodo za občino vseeno precejšen zalogaj, a kot pravi župan, v primeru ogroženosti hiš ne gre oklevati.

V tleh nastajajo luknje

»Že več let smo na objektih in škarpah opažali razpoke, najhujše pa so nastale lani po 27. aprilu, ko je bilo zelo veliko dežja. Takrat se je pobočje zelo premaknilo,« je razložil domačin Stane Jelenc. Nato pokaže kriva garažna vrata, ki se sploh niso več dala odpreti, zato so jih morali žagati. Pa razpoke na hiši, gospodarskem poslopju in škarpah. Nekatere so sanirali, pa so se čez zimo znova pokazale. »Cel grič leze dol. Občutki niso prijetni. Letos je bilo veliko snega in smo se še toliko bolj bali kakšnega hudega deževja. K sreči smo jo kar dobro odnesli. Upamo, da bodo sanacijo izpeljali čim prej, da se ne bo zgodilo kaj hujšega,« je dejal. V sosednji hiši, na kateri je prav tako opaziti sledove premikajočega se terena, živi njegov brat Janez Jelenc: »Razpoke so bile že prej, zadnje leto se pa sploh kažejo, še posebej pokajo škarpe. V pobočju nad našo hišo nastajajo kar luknje v zemlji, ker se vse premika. Zelo smo zadovoljni, da so se stvari tako hitro premaknile in da bodo plaz tudi sanirali.«

Inženirsko statični biro iz Maribora je na podlagi naročila Občine Železniki v Dražgošah že izvedel geološke vrtine in izdelal idejno zasnovo sanacije, sedaj pa pripravljajo izvedbene projekte. Izkazalo se je, da pobočje drsi v debelini 10–15 metrov. V sklopu sanacije so predvideli štiri sidrane pilotne stene v skupni dolžini 259 metrov, uredili bodo tudi odvodnjavanje. »Računamo, da bomo v dveh mesecih imeli pravnomočno izbranega izvajalca, a bo ta potem moral poiskati še podizvajalca za vrtanje pilotov. Poleg tega bo sanacija obsežna, zato dvomim, da jo bo možno v celoti izpeljati še letos. Prihodnji teden bomo imeli sestanek na ministrstvu za okolje in prostor, na katerem se bomo pogovarjali tudi o možnosti razdelitve sanacije na dve leti. S tem bi tudi občina lažje pokrila svoje obveznosti,« je povedal Luznar.

Plazov še precej več

Tudi sicer je precejšen del Dražgoš na nestabilnih tleh, je razložil župan. Za vasjo v smeri Jelovice je še obširnejši plaz, ki pa ne ogroža hiš. Eden od razlogov za veliko količino vode v pobočju je, da so v Dražgoški gori podzemne jame, v katerih se zbira voda in ob povišanem vodostaju izteče v pobočje. Plazovi so tudi v drugih krajih. Drugi po prioriteti je plaz, ki ogroža cesto proti Prtovču, so pa tudi v Ojstrem Vrhu, Martinj Vrhu, Davči, Logu … Na sanacijo še čakajo, saj so državna sredstva omejena in namenjena najbolj kritičnim plazovom, občina sama pa tudi ne bi zmogla vseh stroškov.