Za odvoz odpadkov v Ljubljano

Tudi v občini Preddvor so svetniki potrdili odlok o koncesiji za ravnanje z odpadki, kar pomeni, da bi jih odvažali v Ljubljano. Ob tem so obravnavali tudi akt o ustanovitvi RCERO Ljubljana.

Preddvor – Direktor javnega podjetja Komunala Kranj Marko Kocjančič je že na prejšnji seji občinskega sveta pojasnjeval prednosti odvoza odpadkov v ljubljanski center pred jeseniškim, ki ima boljše pogoje za ravnanje z odpadki, tako da je bila tokrat razprava bolj skopa. Je pa Kocjančič nekoliko pred sprejetjem akta o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana pojasnil, kakšen položaj bodo imele občine v njem. Ko so v sistem vstopile prve občine, so se zavezale k dokapitalizaciji (denimo občina Cerklje) in si s tem zagotovile isto ceno kot ustanoviteljice. Za nove članice pa bodo cene ravnanja z odpadki za pet odstotkov višje. Čeprav ne bodo vplačale nobenega kapitala kot družbenice, pa bodo dobile tudi glasovalne pravice. Te se določajo po številu prebivalstva. Za majhno občino Preddvor to ne pomeni veliko, skupaj z drugimi pa bodo imele veliko glasov, tako da bodo presegle ljubljansko. Doslej jih je namreč skrbelo, da bodo nemočni, če bo hotela Ljubljana podražiti storitve.

Ko je beseda tekla o odpadkih, so svetniki na Kocjančiča naslovili še nekatera druga vprašanja. Janez Brolih je menil, da bi morali več naporov vložiti v pridobitev prostora za pretovor odpadkov, a Kocjančič odgovarja, da za takšno lokacijo ne ve. Francko Rozman pa je zanimalo, kako je z oddajanjem folije, ki jo v kmetijstvu uporabljajo za baliranje. Vsak zbirni center to ureja po svoje, v Preddvoru pa ga trenutno še nimajo. Zgrajen bo menda še letos. Folija pa ne sodi med običajne komunalne odpadke, zato je treba odlaganje plačati posebej. Enako velja za druge vrste nekomunalnih odpadkov (denimo za gradbene ali za salonitke), za katere potrebujejo celo okoljevarstveno dovoljenje.

Tokrat se je preddvorski občinski svet v prvi obravnavi ukvarjal tudi z novima odlokoma o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in o svetu ustanoviteljic. Obravnavali so nove cene v vrtcu, ki se v povprečju povečujejo za 7,6 odstotka.