Podžupan bo Marjan Podgoršek

Vodice – Na zadnji seji občinskega sveta v Vodicah so svetniki potrdili predlog župana Aca Franca Šuštarja o imenovanju svetnika Marjana Podgorška za podžupana občine. Kot je pojasnil Šuštar, se je za Podgorška odločil, ker s svojim aktivnim delovanjem veliko prispeva k razvoju občine. Županu svetuje pri projektih, ki se odvijajo v občini, med drugim je sodeloval pri pridobivanju soglasij in služnosti, potrebnih za gradnjo kanalizacijskega kanala C0, pri urejanju melioracijskih kanalov in vodotokov, novoletnem okraševanju občine in pomagal še pri številnih drugih projektih v občini, aktiven pa je tudi na področju prostovoljstva. Podgoršek, sicer tudi predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vodice, bo funkcijo opravljal nepoklicno. Svetniki, ki so Podgorška soglasno podprli, so sicer izrazili le obžalovanje, da je bil imenovan šele ob koncu mandata. S tem pa so v Vodicah izpolnili tudi popravljalni ukrep, ki jim ga je naložilo Računsko sodišče v februarskem revizijskem poročilu, saj občina doslej podžupana ni imela.