Spodbude za razvoj kmetijstva in podeželja

Tržič – Občina Tržič je objavila končno poročilo glede dodelitve pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini v lanskem letu. Na razpis je prispelo 45 vlog, od tega jih je 43 izpolnjevalo pogoje. Občina je med upravičence razdelila nekaj čez štirideset tisoč evrov, prijav na ukrep Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij pa niso prejeli, zato je 1200 evrov ostalo neizkoriščenih.