Z novim letom podražitev v tržiških vrtcih

Tržič – Cene programa Vrtca Tržič so se od leta 2010 do danes dvakrat znižale zaradi zakona o uravnoteženju javnih financ, občinski svetniki pa so na novembrski seji na predlog Vrtca Tržič potrdili povišanje cen s 1. januarjem 2018. Med vzroki za povišanje je Vrtec Tržič navedel sprejetje aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki odpravlja anomalije najnižje vrednotenih delovnih mest, povečanje števila zaposlenih za zagotavljanje sočasnosti, spremembo regresa za prehrano in povečanje stroška nadomeščanja zaposlenih za bolezensko odsotnost do 30 dni. Cena za prvo starostno obdobje se v primerjavi z obstoječo zvišuje za 8,17 odstotka, nominalno bo v povprečju višja za 9,52 evra. Za drugo starostno obdobje se cena zvišuje za 1,77 odstotka, v povprečju bo višja za 1,68 evra. Za kombinirani oddelek in oddelek tri do štiri leta bo cena ostala enaka. Občina Tržič iz izračunane ekonomske cene zagotavlja približno 63 odstotkov subvencije za starše z otroki, ki imajo v občini stalno prebivališče, preostalo prispevajo starši in pa pristojno ministrstvo za vsakega drugega in nadaljnjega otroka v družini.