Župan Milan Čadež / Foto: Tina Dokl

Preboj pri velikih projektih

Občina Gorenja vas - Poljane danes, 23. novembra, praznuje občinski praznik, saj je bila na ta dan v Loškem urbarju datirana prva pisna omemba krajev v občini.

Ob občinskem prazniku bodo v soboto, 25. novembra, ob 19. uri v Sokolskem domu v Gorenji vasi pripravili slavnostno akademijo s podelitvijo občinskih priznanj. Naziv častni občan bo posthumno prejel nekdanji gorenjevaški župnik Alojzij Oražem. Plakete bodo podelili Andreju Šubicu ter župnijama Leskovica in Poljane, prejemniki priznanj pa so: Tone Košir, KUD Sovodenj, Podružnična šola Javorje in uredniški odbor knjižnih izdaj Moj kraj skozi čas, 1. in 2. del. Priznanje župana bo prejel Jakob Dolinar.

V sklopu praznovanja občinskega praznika bo v petek, 24. novembra, ob 19. uri v telovadnici Osnovne šole Poljane mogoče prisluhniti koncertu orkestra Slovenske vojske s solistom Janezom Lotričem. Pol ure pred koncertom bodo na novem krožišču pri šolskem igrišču poljanske osnovne šole slovesno odprli nove prometne ureditve na tem območju.

Največjo naložbo v občini ta čas predstavlja nova telovadnica v Gorenji vasi. Kako napreduje gradnja?

»Dela na tej trenutno največji, skoraj štirimilijonski investiciji potekajo v skladu s predvidenim terminskim načrtom, glavnina izvedbe objekta in zaključek gradnje je predviden v prihodnjem letu. Že doslej pa je v celoti končano utrjevanje temeljnih tal z obsežnim pilotiranjem, fazna gradnja temeljne plošče, gradnja glavnine obodnih sten ter spremljajočih izolacij in kanalizacije. Naročena je tudi celotna lesena konstrukcija, katere dobava in postavitev je predvidena v začetku prihodnjega leta, ko bo objekt tudi dobil svoje končne obrise. Prav tako je v celoti zgrajen zalogovnik za lesno biomaso v zaledju šole, saj investicija vključuje tudi menjavo energenta za celotno šolo in prehod na obnovljiv vir ogrevanja. Investicijo bomo s prihodnjim letom končno predali namenu in s tem tako učencem gorenjevaške osnovne šole kot tudi številnim zunanjim uporabnikom zagotovili težko pričakovane sodobne prostore za športno vadbo, ki bodo omogočali tudi dodaten zagon razvoja športa v občini.«

Ambient Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah so pred časom razglasili za kulturni spomenik državnega pomena. V preteklosti ste dvorec obnavljali predvsem s sredstvi iz občinskega proračuna – se lahko zdaj nadejate tudi finančne pomoči države pri nadaljevanju obnove in oživljanju Tavčarjevega dvorca in okolice?

»Občina je v vseh letih postopne obnove vsa dela financirala sama iz lastnih sredstev, svetla izjema so donacije zasebnikov pri urejanju obvozne ceste in letošnja restavratorska dela gostinske sobe, ki jih je z lastnimi sredstvi izvedel Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine. To pomeni, da smo z dosedanjim delom prepričali in pritegnili k sodelovanju tudi državne ustanove in pričakujemo, da se bo sodelovanje nadaljevalo. Smo pa pri tem zmerni optimisti, saj so napovedi nepovratnih sredstev za obnovo kulturnih objektov v prihodnjih letih zelo skromne. Kljub temu bomo na občini nadaljevali koncept postopne obnove dvorca, ki v prihodnjih letih obsega ureditev meteorne kanalizacije in sanacijo temeljev dvorca, osnovna gradbena dela v kletnih prostorih z ureditvijo sanitarij, obnovo streh na obeh objektih, ureditev otroškega igrišča v parku ob teniškem igrišču in ureditev osrednje gostinske sobe dvorca. S tem bo tudi obnovljeno celotno pritličje dvorca, kjer je že zdaj obiskovalcem na voljo pestra razstavna zbirka, ki je plod izjemno dobrega sodelovanja z vodstvom Loškega muzeja; posebej pa želim poudariti tudi dobro sodelovanje z Občino Škofja Loka, ki je še solastnica kozolca. S skupnim sodelovanjem in vztrajnim delom smo prepričali ministrstvo, da je bil ravno v času letošnjega vrhunskega cikla dogodkov pri dvorcu Visoko ob 100-letnici izida Tavčarjevega Cvetja v jeseni dvorec razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Verjamemo, da bo tudi to osnova za plodovitejše sodelovanje pri pridobivanju nepovratnih sredstev.«

V Gorenji vasi ste letos odprli vrata novih prostorov gorenjevaške knjižnice, ki je doslej delovala v treh kletnih prostorih, po novem pa se razprostira na okrog 240 kvadratnih metrih mansarde v Sokolskem domu. Se je obisk knjižnice v novih prostorih kaj povečal?

»Novo knjižnico v zgornjem nadstropju energetsko in statično saniranega gorenjevaškega Sokolskega doma smo predali namenu v juniju. V primerjavi s starimi utesnjenimi kletnimi prostori je nova knjižnica nekajkrat večja, vključuje pa tudi večnamenski prostor za spremljajoče dejavnosti knjižnice. Obiskovalci lahko uporabljajo tudi razgledno teraso v nadstropju knjižnice. Obisk knjižnice je že na stari lokaciji vsako leto naraščal in dosegel dvajset tisoč obiskovalcev letno, na novi lokaciji pa se obisk še dodatno povečuje, saj knjižnica ponuja tudi pester program spremljajočih dejavnosti.«

Kot je pokazal projekt Zdravje v občini za leto 2017, sodi občina Gorenja vas - Poljane med bolj zdrave občine. Čemu se po vašem lahko zahvalite za to?

»Rezultati projekta Zdravje v občini so nas pozitivno presenetili, prepričani pa smo, da gre glavnino zaslug pripisati zdravemu življenjskemu slogu občanov in kakovostnemu bivalnemu okolju. Da je zdravje še kako pomembna vrednota, se seveda zavedamo tudi na občini. Prav zato že vsa leta dejavno oblikujemo širitev zdravstvenih programov v gorenjevaškem zdravstvenem domu; ena večjih zadnjih pridobitev je uvedba nove pediatrične ambulante, dosegli smo tudi širitev programa fizioterapije in uredili prostor za optiko. Veseli nas tudi, da smo v oktobru uspešno zaključili podelitev koncesije novi zdravnici na področju splošne medicine dr. Andreji Krt Lah. Na področju zobozdravstva sicer priznani program še vedno ne zadošča potrebam občanov in so čakalne vrste predolge, so pa izvajalci zobozdravstvenega programa ponudili nove storitve z lastno investicijo v prizidek zdravstvenega doma, občina pa je zgradila parkirišča, uredila glavni vhod, dvigalo in sistem požarne varnosti. S tem smo skupaj naredili velik korak k razvoju sodobnega osrednjega občinskega zdravstvenega centra, kjer je še na voljo nekaj prostorov, zato pričakujemo, da se bodo dejavnosti še širile.«

Kako potekajo dela na projektu zagotavljanja večje poplavne varnosti Poljan?

»Priprave na zagon projekta poplavne varnosti Poljan zaradi zahtevne koordinacije med različnimi državnimi ustanovami potekajo počasneje, kot smo pričakovali. Smo pa v začetku tekočega meseca oddali vse tri predpisane stopnje investicijske dokumentacije in čakamo na potrditev. Tudi projektna dokumentacija potrebuje še sklepno potrditev ministrstva, recenzijske pripombe pa se že odpravljajo. Nato bomo lahko oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja in objavili javno naročilo za izbiro izvajalca del. Od izida slednjega bo razvidno, kdaj bomo lahko začeli z izvedbo del iz nabora ukrepov poplavne varnosti, ki po novem poleg regulacije struge Sore, znižanja terena v poplavnem pasu, poglobitve Ločivnice z novimi premostitvami in preureditvijo prometnic ob Sori obsega tudi gradnjo novega mostu čez Soro.«

Za razvoj kulture in turizma v občini po novem skrbi novoustanovljeni Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina. Kaj pričakujete od novega zavoda?

»Za ustanovitev zavoda smo se odločili, ker v turistično razvitih okoljih za promocijo turizma navadno ne skrbijo pod okriljem občine, ampak za ta namen ustanovijo javne zavode. Zavod smo ustanovili v sodelovanju in sinergiji z vsemi, ki želijo sodelovati; investicijski del na področju kulture in turizma ostaja v pristojnosti občine, promocija in prodaja pa se selita na novoustanovljeni zavod. Pretekli teden je bil potrjen tudi svet zavoda, predsednica je Milena Pelipenko iz Zminca.«

Objekte nekdanjega Rudnika Žirovski vrh je ministrstvo za obrambo aprila preneslo na občino. So ti prostori že zaživeli oziroma kakšne načrte imate z njimi?

»Povpraševanje je bilo izjemno in prek tri četrtine prostorov je oddanih šestim podjetnikom, za katere na ministrstvu za obrambo že pripravljajo najemne pogodbe. Eden od objektov bo tako v celoti na voljo podjetnikom, drugi pa civilni zaščiti in gasilcem.«

Če strnete pogled na preteklo leto, na kaj ste najbolj ponosni?

»Naredili smo pomemben preboj na velikih projektih, in sicer pri gradnji športne dvorane v Gorenji vasi, na katero smo čakali več kot deset let, in zagotavljanju poplavne varnosti Poljan. Kot največji uspeh pa v šali rad izpostavim, da smo poskrbeli za red na parkiriščih. Z drobnimi projekti in posegi smo vnesli bistveno več reda v prostor. Potrebno je bilo malo denarja, a veliko usklajevanj za izredne učinke ...«