Na tem mestu nad gostilno Legastja v smeri proti Govejku so med drugo svetovno vojno postavili partizansko tiskarno Donas, v kateri je 21. avgusta 1944 izšla prva številka Gorenjskega glasa, našega predhodnika. Nanjo sedaj opominja spominsko obeležje. / Foto: Maja Bertoncelj

Obeležji za medvojni tiskarni

V nedeljo bo v dolini Ločnice slovesnost, posvečena postavitvi obeležij partizanskima tiskarnama Trilof in Donas. V slednji so leta 1944 natisnili rojstno številko Gorenjskega glasa, v Trilofu pa so istega leta začeli s ponatisom Prešernove Zdravljice ob stoti obletnici njenega nastanka.

Medvode – V dolini Ločnice, ki pelje proti priljubljeni izletniški točki Topolu, ljudsko Katarini, sta med drugo svetovno vojno, natančneje leta 1944, delovali dve tiskarni. Prva je bila Trilof, druga pa Donas. Njunih sledi že dolgo ni več, so pa lani novembra na mestu, kjer sta bili zgrajeni, postavili spominski obeležji. Slovesno ju bodo javnosti predstavili to nedeljo, 23. aprila.

S tiskarno Donas je povezan tudi Gorenjski glas. V njej je bila natisnjena prva, rojstna številka Gorenjskega glasa, našega predhodnika, ki je izšla 21. avgusta leta 1944. Sledili sta še dve številki, in sicer 8. septembra in 20. septembra. Vsaka je izšla v nakladi skoraj dva tisoč izvodov, kar je bil za takratne čase in vojne razmere izjemen dosežek. Gorenjski glas je bil takrat kot glasilo pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte za Gorenjsko. Že pred njo pa je nekoliko višje po dolini delovala tiskarna Trilof. To je bila prva tiskarna na Medvoškem. Prvo gradivo je bilo natisnjeno 25. junija 1944 v bunkerju pod zemljo, izkopanem na težko dostopnem skritem kraju, visoko na pobočju grebena Igale nad dolino Ločnice pod skalovjem v Belem potoku. Organizator in vodja tiskarne je bil Edo Bregar - Don. Varnostne razmere za Trilof so postajale vse bolj problematične in po ukazu vodstva OF za Gorenjsko so tiskarno sredi septembra 1944 preselili v Davčo. V njej je bila po predhodnih pripravah še v dolini Ločnica tiskana Prešernova Zdravljica. Z zamikom dveh mesecev je Edo Bregar - Don na nagovarjanje Oblastnega komiteja KPS za Gorenjsko, da naredi nov, zmogljivejši ter za tisk večjega formata sposoben tiskarski stroj, začel uresničevati svojo zamisel z veliko zagnanostjo. Nastajal je stroj za tiskanje in začela se je gradnja skritega objekta bližje cesti v dolini Ločnice. To drugo tiskarno so poimenovali Donas. Dne 18. avgusta 1944 je Don sporočil, da je stroj sestavljen, postavljen v zgrajen objekt ter pripravljen za tiskanje. Namenjen je bil predvsem za tiskanje plakatov in časopisov.

Spomin na obe partizanski tiskarni bo znova zaživel to nedeljo na prireditvi v dolini Ločnice ob prostorih Krajevne skupnosti Trnovec. Začela se bo ob 11. uri, slavnostni govornik pa bo minister za kulturo Anton Peršak. Ker je 23. april svetovni dan knjige, bo temu primerno poudarek predvsem na dejstvu, da so v tiskarni Trilof leta 1944 začeli s ponatisom Prešernove Zdravljice ob stoti obletnici njenega nastanka. Kot soorganizatorji pri prireditvi z naslovom Koder sonce hodi sodelujejo občinska organizacija ZZB NOB Medvode, Občina Medvode, Javni zavod Sotočje Medvode, KS Trnovec in Televizija Medvode.