Onesnaženje Civilna iniciativa za zeleno Stražišče dokumentira s fotografijami in videoposnetki.

Varuh okolja dobil zaušnico

Upravno sodišče je pred nekaj dnevi z razsodbo pritrdilo pritožbi okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green glede nezakonite zaustavitve postopka inšpekcijskega nadzora pri ugotavljanju nastanka okoljske škode v coni Laze s strani republiške Agencije za okolje. S pritožbo na izdajo okoljevarstvenega dovoljenja družbi Ekorel za obratovanje naprave za odstranjevanje nevarnih odpadkov pa niso uspeli.

Kranj – Civilna iniciativa (CI) za zeleno Stražišče, ki jo je v pritožbenem postopku zastopala okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green (AAG), od republiške Agencije za okolje (ARSO) pričakuje spoštovanje odločbe upravnega sodišča in ugotovitev dejanskega stanja v okolju Industrijske cone Laze v Krajevni skupnosti Stražišče. V postopku so bile formalne napake, je ugotovilo sodišče, še bolj pa bodejo v oči vsebinske, tako se pri ARSO sploh niso ukvarjali s tem, katero od tamkajšnjih petindvajsetih podjetij je glede na naravo svoje dejavnosti sploh lahko povzročitelj okoljske škode, ampak so zgolj pavšalno navedli, da je škoda posledica njihovega razpršenega delovanja, zato je inšpekcijski postopek ustavila. V ponovljenem postopku sodišče od ARSO zahteva ugotovitve odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode. Prav tako je bila AAG odvzeta možnost, da se opredelijo do strokovnega mnenja republiškega Zavoda za ohranjanje narave, iz katerega je razvidno, da so škodljivi vplivi lokalno veliki. Kršitev pravice do izjave pa predstavlja bistveno kršitev določb postopka v upravnem postopku.

Industrijska cona brez komunalne ureditve

CI za zeleno Stražišče se že dolga leta bori s »sistemom« in tudi s številnimi meritvami opozarja na problem onesnaževanja vode in zraka v neposredni okolici Industrijske cone Laze, kar vpliva na zdravje in kakovost bivanja prebivalcev, naravo ter življenje v njej. Spomnimo samo na množično udeležbo na zboru krajanov v Šmartinskem domu v Stražišču v podporo njihovim prizadevanjem, ki je potekal pred dobrima dvema letoma. A kljub temu industrijska cona še danes nima niti osnovnega – komunalne ureditve. V neposredni bližini je tudi zaščiteno naravovarstveno območje Natura 2000.

Državni varuh okolja bo zdaj moral opraviti tisto, kar krajani zahtevajo že leta, saj na odločbo upravnega sodišča pritožba ni več mogoča. Med najbolj prizadevnimi, da se stanje končno sanira, je Marko Špolad iz CI za zeleno Stražišče, ki pa ugotavlja, da mora mali človek v teh časih tožiti lastno državo tudi za tako očitne kršitve osnovnih življenjskih pravic in opozarja, da tudi Mestna občina Kranj doslej ni odigrala svoje vloge. »Inšpekcijski postopek mora privesti do začetka sanacije Laz, kar nas edino zanima,« je še poudaril.

Ekorel s polnomočnim dovoljenjem

Upravno sodišče pa je aprila letos zavrnilo pritožbo AAG zoper odločitev ARSO o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja družbi Ekorel v coni Laze, ki se nanaša na obratovanje naprave za odstranjevanje nevarnih odpadkov. Aktivnosti, povezane z nakupom nove naprave, še niso stekle, so pred dnevi sporočili iz Ekorela in zatrdili, da bo naprava omogočala nove postopke obdelave odpadkov in odpadnih vod v skladu z najnovejšimi ekološkimi standardi in da se količina sprejetih odpadkov z obratovanjem nove naprave ne bo povečala. V Ekorelu so posebej poudarili, da je za ureditev komunalne infrastrukture v coni Laze odgovorna Občina Kranj, ki je cono pred desetletji umestila v svoje prostorske akte, prav tako za cestno infrastrukturo, ki cono povezuje z drugimi vpadnicami na tem območju: »Kljub pobudam, da se situacija čim prej reši, podjetja v coni Laze še vedno nismo seznanjena, kdaj bo to.« Iz kranjske občine so včeraj sporočili, da so projektno dokumentacijo naročili in v enem delu z njo tudi razpolagajo. Pridobili so soglasje večine lastnikov zemljišč, ki se jih izgradnja kakorkoli dotika. »Žal manjšina temu nasprotuje oziroma soglasje pogojujejo z rešitvijo drugih, od tega projekta neodvisnih zadev, s tem pa ovirajo gradnjo komunalne infrastrukture v javno korist. Posledično so začasno zastale aktivnosti projektiranja in odkupovanja zemljišč, čeprav gre za še vedno aktiven projekt v proračunu Mestne občine Kranj,« je še zapisala v sporočilu Ines Zabret iz občinske službe za stike z javnos­tjo.