V Žireh so v ponedeljek pripravili osrednjo prireditev ob stodesetletnici tamkajšnje čipkarske šole. / Foto: Matej Rant

Sto deset let že »živijo čipko«

V Osnovni šoli Žiri so v ponedeljek pripravili osrednjo prireditev ob stodesetletnici neprekinjenega delovanja Čipkarske šole Žiri. Ob tej priložnosti je izšla tudi zbirka žirovskih pripovedi, pri čemer so motive nekaterih zgodb dopolnili s čipko. Za likovno upodobitev zgodb je poleg učencev poskrbela risarka vzorcev Vida Kejžar.

Žiri – »Narod brez tradicije je narod brez prihodnosti, zato bodite ponosni na svojo tradicijo,« je na slovesnosti ob stodesetletnici Čipkarske šole Žiri poudaril župan Janez Žakelj. Obljubil je, da bo občina še naprej podpirala razvoj čipkarske šole in klekljarske tradicije v Žireh, s katero otroci pridobivajo pomembne veščine, saj je za klekljanje med drugim potrebno veliko potrpljenja, natančnosti, spretnosti in kreativnosti.

Ob stodesetletnici čipkarske šole so v žirovski šoli pripravili projekt, ki se je odvijal pod sloganom Živeti čipko. Z njim so želeli predstaviti žirovsko čipko kot stalno oziroma možno spremljevalko vsakdanjega življenja Žirovcev. Sklepni del projekta bo predstavljala predstavitev žirovske čipkarske šole na mednarodnem čipkarskem kongresu OIDFA junija v Ljubljani. »S stodesetletno tradicijo je šola močno prispevala k razpoznavnosti našega kraja ter ohranjanju njegove kulturne in umetniške dediščine,« je poudaril ravnatelj Osnovne šole Žiri Marijan Žakelj. Veseli ga, da otroci še danes z navdušenjem in v tako velikem številu obiskujejo čipkarsko šolo, ki so jo v Žireh ustanovili leta 1906, prvi zapisi o poučevanju klekljanja v Žireh pa segajo že v čas dobrih dveh desetletij pred tem, je pojasnila koordinatorica projekta Živeti čipko Petra Novak. Po uradni ustanovitvi čipkarske šole je klekljanje poučevala strokovna učiteljica Leopoldina Pelhan. »V tistem času naj bi v Žireh znalo klekljati okrog dvesto ljudi; poleg kmetijstva je bila to dejavnost, ki je prinesla dodaten, čeprav skromen vir zaslužka.« Leopoldino Pelhan je nasledila Angelca Jesenko, za njo je žirovske otroke učila klekljanja Anda Grošelj, potem je čipkarsko šolo dolga leta vodila Marica Albreht, danes pa jo vodi Branka Grošelj. V letošnjem šolskem letu klekljarsko znanje v čipkarski šoli nabira 129 otrok.